Pravidla her

Bowling v Praze 10 „Na Ovčíně“

Základní pravidla bowlingu

Bowling se hraje na partie. Každá partie se skládá z deseti her (framu).V každém framu hází každý hráč dvakrát , pokud nedosáhne striku. Dosáhne-li hráč striku nebo spare v desátém framu, hází třikrát.

Strike je, když hráč porazí prvním hodem všech 10 kuželek. V zápisu na obrazovce se objeví v levém horním rohu příslušného framu (X). Bodový zisk činí 10 plus kuželky sražené v následujících dvou hodech.

Dva po sobě sehrané striky se nazývají double. Bodový zisk je na první strike 20 plus počet kuželek v prvním hodu následujícího framu po druhém striku.

Tři striky v bowlingu zahrané za sebou, se nazývají triple. Bodový zisk prvního striku je 30. Maximální skóre 300 lze v bowlingu dosáhnout, pokud hráč hodí 12 striku po sobě v jedné partii.

Spare neboli dohoz nastane, pokud hráč porazí všech desek kuželek dvěma hody. Na obrazovce se zapíše znaménkem (/) v pravém horním rohu. Bodový zisk je 10 plus počet kuželek, které jsou sraženy prvním hodem následujícího framu.

Výsledky příslušného hodu jsou zapisovány na obrazovce v prvním řádku a celkový součet za jednotlivé hody v řádku druhém.

Základní pravidla malé kopané

Hrací plocha

Hrací plocha má tvar obdélníku: délka 44m-54m, šířka 22m-30m.

Brankové území je totožné s pokutovým územím. Jeho kraje jsou 2,5 m do strany od každé brankové tyče a 6 m kolmo od branky směrem k půli hřiště. Značka pokutového kopu je 7 m od středu branky, tj. 1 m za brankovým územím.

Rohové území se vyznačí v každém rohu hřiště čtvrtkruhem o poloměru 0,5 m.

Branka je umístěna na brankové čáře v jejím středu (zároveň uprostřed brankoviště). Její minimální vnitřní rozměr je 3x2 m. Doporučeným rozměrem je 3,8x 2,25 m. Není-li branka vybavena sítí nebo je-li sít poškozena, posuzuje rozhodčí dosažení branky na základě vlastního postřehu, na což upozorní oba kapitány.

více zde

 

Základní pravidla minigolfu

Minigolf se hraje na osmnácti drahách s překážkami (=jeden okruh). Do drah je zakázáno vstupovat nebo na ně našlapovat!

Minigolf se hraje míči a holemi. Účelem hry je dostat míč co nejmenším počtem úderů ze základního pole do cíle (jamky).

Při hře ve skupině hrají hráči postupně za sebou v pořadí, které si sami určí předem. Max. počet hráčů ve skupině jsou čtyři.

Úder smí být proveden, je-li míč v klidu, a provádí se zásadně golfovou holí.

Každý úder se započítává jako jeden bod. Jestliže míč po šesti započítaných úderech nedosáhne cíle, musí se připočítat další bod. Nejvyšší počet bodů na jedné dráze je tudíž sedm.

Překážka je překonána, jestliže míč překročil hraniční linii (červená čára). Pokud se tak nestane a překážka tudíž není překonána, musí hráč vždy začínat se základního pole (černý obdélník na začátku dráhy).

Zastaví-li se míč po překonání překážky nebo u mantinelu, je možno jej rukou přeložit na nejbližší černou čáru (překládací linii).

Vrátí-li se míč ve hře zpět před hraniční linii a zastaví se tam, hraje se dále z místa, kde překonal hraniční linii při návratu - zpětném běhu.

Hra na dráze je ukončena, jestliže hráč dostal míč v souladu s předchozími pravidly do cílového prostoru nebo do jamky.

Míč z minigolfových jamek se vyjímá zásadně rukou.

Je zakázáno vstupovat do hracího pole z důvodu možného prolomení a zničení dráhy!